CENY

ÚVODNÍ SLUŽBY

ÚVODNÍ KONZULTACE
Úvodní konzultace o vašich představách a přáních. Podněty a nápady.

CENA: zdarma
ZAMĚŘENÍ
Návštěva na místě, zaměření všech důležitých rozměrů laserovým měřidlem, orientační zákres.

CENA: 350,- Kč
2D NÁVRH
Dle úvodních informací zpracujeme půdorysný 2D návrh nového řešení. Součástí je také výkres stávajícího stavu s vyznačením stavebních úprav, rozvržením zařizovacích prvků, elektroinstalací.

Tento návrh vám zašleme k vyjádření a doplnění, případně si domluvíme konzultaci a vyslechneme vaše další připomínky k návrhu. Zároveň dojde k upřesnění ceny za kompletní služby s ohledem na složitost celého zadání. V této fázi se může klient rozhodnout, zda chce v další spolupráci pokračovat.


CENA: 1.850,- Kč

FINÁLNÍ ŘEŠENÍ, NÁVRHY + 3D RENDERY, ROZPOČET

BĚŽNÝ 3D NÁVRH BEZ DALŠÍCH SPECIFIKACÍ
Finální návrh, tj. definitivní rozvržení prostoru, zařizovací prvky, materiály, barevnost, světla, atd. V ceně návrhu každého prostoru (místnosti) jsou 3 vizualizace (3D rendery ve vysokém rozlišení).

CENA: 300,- Kč / 1 m2 navrhovaného prostoru
POLOŽKOVÝ ROZPOČET NOVÉHO ŘEŠENÍ
Soupis nákladových položek s cenami.

CENA: 500,- Kč
DOKUMENTACE
Vyhotovení návrhů v tištěné podobě DIN A4 + veškeré soubory rovněž na CD nosiči

CENA: 250,- Kč

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PRVKŮ
Na přání lze připravit legendu zařizovacích prvků. Jedná se o jakési "vodítko" - soupis výrobků, dostupných na trhu, které je možné použít k realizaci vašeho návrhu. Soupis může obsahovat výrobky, které byly přímo použity v návrhu nebo zaměnitelné alternativy, které celkovému pojetí rovněž vyhovují. U každé položky lze uvést kontakt na výrobce (prodejce) a orientační cenu.

CENA: 1500,- Kč
SPECIFICKÉ ZAŘIZOVACÍ PRVKY, SOLITERY
Na základě úvodních konzultací a vašich představ, zhotovíme nákresy a 3D vizualizaci zařizovacího prvku. Součástí je i návrh materiálového a barevného řešení. Po odsouhlasení, vyhotovíme výrobní dokumentaci (výrobní výkres + kusovník, technický popis), podle které vám dokáží odborné firmy prvek vyrobit.

CENA: 2.900,- Kč + PŘÍPLATEK upřesněný dle rozsahu, složitosti a nároků na finální řešení
3D VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA NA PC
Zhotovení 3D vizualizace pro počítač, ve které se můžete rozhlížet a přecházet z jedné části prostoru do další. Tím získáte daleko přesnější a realističtější představu o budoucím řešení.

CENA: 3.000,- Kč / prostor (místnost)
3D RENDERY NAVÍC
Další 3D vizualizace nad rámec třech základních 3D renderů.

CENA: 200,- kč / ks
Výkresová dokumentace a 3D modely v CAD programu
Na základě vašich potřeb jsme schopni překreslit a zhotovit 3D modely vašeho sortimentu v CAD programu. Rovněž jsme schopni vypracovat výkresovou dokumentaci pro architekty a designéry.

CENA: dle dohody a složitosti zadání

Výše uvedené ceny jsou ceny s DPH (nejsme plátci DPH). Jedná se o ceny určené pro běžné zadání. Je ovšem velmi obtížné předem definovat ceny obecně. Na konečné ceně návrhů se podílí mnoho faktorů: složitost zadání, velikost a členitost prostorů, stávající stav nemovitosti, neobvyklé požadavky na funkčnost, materiály či prestižní značku atd.

Proto je vždy výsledné cena upřesněna po prvním 2D návrhu, kdy se klient může rozhodnout, zda bude chtít ve spolupráci dále pokračovat.